לצורך הערכות אנחנו מזמינים אתכם למלא שאלון קצר שיאפשר לאגפי העירייה השוניםלהכיר אתכם קצת יותר ובכך להתאים את השירותים העירוניים בסביבתכם לצרכים שלכם.אנו רוצים להדגיש, הסקר מאובטח וכל מידע שייקלט ישמש אך ורק לצורך היערכות העירייהולא לכל שימוש אחר לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות החלים על השאלון.